ALUMINIUM


Det finns många anledningar till varför aluminiumbåtmarknaden växer och tar marknadsandelar. Många framhåller lägre vikt och styrka som det främsta skälet. Andra framhåller att aluminium lättare kan ta stötar, att materialet är återvinningsbart och inte brinner. 


Vår egen mening är det främsta skälet till aluminiumproduktion är flexibilitet. Alla båtar byggs för hand och kan därför med enkelhet anpassas utefter en enskild kunds unika önskemål. Det går även att med lätthet ta fram nya modeller, ändra skrovvinklar, förlänga kabiner och så vidare, när man inte är låst till en plastform och utvecklingen av densamma. Även om det är korrekt att aluminiumbåtar är lättare, så har vi valt att bygga i marknadens kanske tjockaste aluminium (10mm köl redan vid 7-metersbåt) för att öka hållbarheten, förbättra sjöegenskaperna och sätta mindre press på svetsfogarna. 


Vårt andra skäl till att använda aluminium är att smuts i princip regnar bort från skrovet. På plastbåtar fastnar smuts och missfärgar plasten om det omedelbart inte tas bort. Missfärgningarna kan även gå så djupt i plasten att de inte går att polera eller bleka bort. 


V-FORMAT SKROV


Ett ständigt dilemma för båtbyggare är i vilken omfattning man ska bygga ett djupt V-skrov. Det är vida känt att ett skarpt V kraftigt förbättrar egenskaperna i hög sjö. Det är emellertid den enda fördelen och detta kommer till ett högt pris - V-bottnade båtar är instabila, går djupt i sjön och slukar mer bränsle, till nackdel för prestandatester i båtmedia. Behovet av trimplan ökar också. De flesta båtmodeller utformas därför för lugnare vatten och en stabil upplevelse även för passagerare med mindre sjövana. 


Vår mening är därför att båtarna bör byggas med större V än genomsnittsbåten, men ändå med viss återhållsamhet. Vi vill adressera sjöegenskaperna med smala skrov (max 255 cm) samt egenutvecklade, fjädrade säten. 


Vi kommer dessutom erbjuda två former på skroven, där Ventum anpassas för mellanskärs familjebruk, medan Barlet tar sikte på vikingen som gärna åker över öppen sjö också. Vardera skrov har sin plats på marknaden. 


LACKERING


Ett annat dilemma för båtbyggare är hur man åstadkommer båtar som ser bra ut över flera år. Plast har en tendens att tappa sin lyster eller bli missfärgad, medan aluminium oxiderar och allra helst i saltvatten. En billig och enkel lösning är att foliera aluminiumet, men folie är inte särskilt stryktåligt och blir också lätt blek. Å andra sidan kan den bytas ut.


Det tredje alternativet är att lacka aluminium. Det är förstås inte heller en perfekt lösning då lacksläpp förekommer, men tekniken har utvecklats väl på senare år och även större båtar/fartyg byggs med lackerad aluminium. Även om lacksläpp förekommer så kan man med enkelhet reparera det själv. 


Vi tror därför på lackad aluminium och kan erbjuda det till lägre eller samma pris som andra aluminiumbåtar. För den som föredrar rå aluminium så går det även att beställa en olackerad båt. 

INTEIÖR BYGGNAD


Vår egen mening är att många båtar är överbyggda interiört. Många levereras med pentry utan att behovet kanske finns, på bekostnad av sittplatser. Vi är inte heller anhängare av toaletter som byggs så små att de inte är funktionella. Vi ser ogärna färskvattensystem, kallt såväl varmt, då det ökar kostnad, underhåll och vikt till tveksam nytta. 


Kylskåp har en liknande press på båtens elsystem och är en komponent där kostnad och livslängd inte är försvarbart i vår mening.


Lyckligtvis håller inte alla kunder med oss och det går förstås att bygga båtarna utefter alla tänkbara önskemål. De lagerbåtar vi tar in kommer dock ha fokus på utrymme, hållbarhet och låg vikt för att vara trailerbara. 


VI LYSSNAR PÅ ERA ÖNSKEMÅL


Vi tar gärna all feedback ni har på vårt resonemang. Nya modeller kommer alltid vara under utveckling och det är viktigt för oss att höra vad som efterfrågas av våra kunder.


MOTORVAL


Vi delar mening med resten av båtmarknaden, att utombordare är att föredra så långt det går. Inköpskostnad, underhåll och flexibilitet överstiger vida inombordarens förmågor, och möjligheten att använda båten vintertid ökar också då en modern utombordare inte behöver konserveras med glykol. Vårt val av utombordare har fallit på Honda, på grund av sin goda marina historik med en mycket pålitlig driftsäkerhet. Vi bygger båtar för att utforska platser långt från mobiltäckning, och driftsäkerhet samt bekymmersfritt ägande över många år är ledordet vid motorval.